Pedagogisch coach

pedagogisch coach

De steunpilaren van de groepen binnen de kinderopvang zijn pedagogisch medewerkers. Zij vormen de basis. Hun houding, welzijn, inzet, opvattingen, kennis, sociale vaardigheden, gevoel voor humor, talenten en de afstemming op elkaar zijn allemaal van invloed op hun pedagogisch handelen op de groep.

 

De pedagogisch coach en de pedagogisch medewerker

De functie pedagogische coach richt zich op het begeleiden en het coachen van de medewerkers. Het doel hierbij is om met medewerkers te bouwen aan bewustwording, bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef, met een resultaatgerichte aanpak die in directe relatie staat tot de werkcontext. Door een pedagogische coach in te zetten wordt de ontwikkelingsgroei gestimuleerd met betrekking tot communicatie, samenwerking en andere vaardigheden die Ienieminie belangrijk vindt. Tijdens de coaching wordt er gebruik gemaakt van video interactie begeleiding (VIB). VIB is een laagdrempelig, effectief én wetenschappelijk getoetst instrument waar de communicatie tussen kinderen en professionals inzichtelijk gemaakt en verbetert wordt.

 

De pedagogisch coach en het kind op de groep

Wanneer pedagogische medewerkers vragen hebben over het begeleiden van de kinderen, kunnen ze de hulp van de pedagogisch coach inschakelen. Hierbij komt de pedagogisch coach op de groep om de medewerker en/of het kind te observeren. Er wordt op deze manier in samenwerking met de pedagogisch medewerker gezocht naar de juiste oplossing.

 

De pedagogisch coach en u als ouder

Wanneer pedagogisch medewerkers vragen hebben over de begeleiding van een kind kijkt de pedagogisch coach mee op de groep. Het kan zijn dat er een gesprek gevoerd dient te worden met u als ouder om te kijken wat u thuis doet en wat wij op de groep doen. Dit alles zodat er 1 lijn in komt in enerzijds de opvoeding en anderzijds de begeleiding op de groep. Wanneer u zelf een vraag heeft over de opvoeding of bijvoorbeeld het gedrag van uw kind, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen. Hierbij kunnen we in samenspraak nagaan of uw kind op de groep soortgelijk gedrag laat zien en of uw kind eventueel in aanmerking komt voor aanvullende begeleiding