Pedagogisch beleidsmedewerker

Pedagogisch beleidsmedewerker

Binnen Kinderopvang Ienieminie werken wij met een pedagogisch beleidsmedewerker, Marieke de Velde Harsenhorst. De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling van het pedagogisch beleid, de protocollen en de RIE. Daarnaast draagt zij ook zorg voor het stagebeleid, de pedagogisch beleidsmedewerker zorgt ervoor dat de stagiaires op de hoogte zijn van het pedagogisch beleid, de protocollen en de meldcode. Dit doet de pedagogisch beleidsmedewerker door twee keer per jaar een stagemiddag te organiseren voor de stagiaires. De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt ervoor dat alle pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan en de protocollen. Als er veranderingen zijn dan worden de pedagogisch medewerkers via de mail of persoonlijk op de hoogte gebracht.