Oudercommissie

Ienieminie heeft ook een oudercommissie zij fungeren
als aanspreekpunt voor de ouders.
En komen op voor belangen voor u als ouder en
voor uw kind.
U ontvangt na inschrijving van uw kind een reglement
oudercommissie en een huishoudelijk reglement
van de oudercommissie.
Zij vergaderen 4 keer per jaar en de notulen worden door de oudercommissie naar alle ouders gemaild.

 

Jaarplanning 
Januari:  Februari: April:  Mei:  Juni:
Juli:  September:  Oktober:  November: December: