Kinderopvang

 Op kinderopvang Ienieminie bieden wij opvang
voor kinderen van 8 weken tot 12 jaar.
Wij bieden een sfeervolle, huiselijke en veilige
omgeving waarbij we ervan uitgaan dat ieder
kind uniek is met zijn eigen mogelijkheden.
Wij respecteren de verschillen in achtergronden
van ouders en kinderen en proberen hier zoveel
mogelijk rekening mee te houden.
Wij hebben gekozen voor verticale groepen.
Hier spelen baby`s en peuters samen in een
groep zo proberen we zo veel mogelijk de huiselijke
situatie na te bootsen.
Elke morgen nemen we kinderen van 2,5 jaar en
ouder mee naar de bso groep (uitgezonderd in
vakanties). Daar worden aangepaste activiteiten
aangeboden op hun leeftijdscategorie gericht.