Opa en oma week

Beste ouders,

In de week van 8 oktober t/m 12 oktober 2018 organiseren wij een opa- en oma week.

De hele week zijn de opa’s en oma’s van harte welkom van 9.15 uur tot 10.30 uur, om onder genot van een kopje koffie/thee, een kijkje te nemen op de groep van hun kleinkind/eren.

 

Om zicht te krijgen hoeveel opa’s en oma’s er komen, willen we jullie vragen, om voor 4 oktober door te geven hoeveel opa’s en oma’s er komen en op welke datum/ochtend.

Dit kan door een email te sturen naar:

(voor de dikke maatjes)

( voor de minivriendjes)

 

Of lever het onderstaande antwoordstrookje in bij de pedagogisch medewerker op de groep.

Wij hebben er zin!

 

Met vriendelijke groet,

Team dikke maatjes en team mini vriendjes.

 

->------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam kind:__________________________________________________________________

Hoeveel oma’s en oma’s komen er:_______________________________________________

Welke datum/dag:____________________________________________________________

->------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------